Tenant Representation is our business

Negocierea chiriei

Asigurăm negocierea chiriei şi condiţiilor importante ale contractului actual de închiriere, restructurarea contractului de închiriere, realizarea renovării interiorului şi eventuala îndreptare a deficienţelor tehnice ale clădirii. Reducem cheltuielile de chirie şi minimalizăm orice cheltuieli de capital ale clientului.

  • Audit al contactului de închiriere şi valoarea cheltuielor actuale
  • Reglarea chiriei de pe piaţă
  • Stabilirea chiriei cu cel care închiriază
  • Calcularea cheltuielilor pentru eventuala modificare a spaţiului sau refacerea clădirii
  • Strategia utilizării spaţiului de lucru şi livrarea soluţiilor de dispoziţie
  • Analiza financiară a obligaţiilor privind chiria şi investiţiile
  • Asigurarea înţelegerii comerciale înn privinţa investţiilor în clădire şi spaţiu
  • Fixarea acordurilor prin forma anexei sau a unui nou contract de închiriere
  • Realizarea modificărilor de construcţii în interioare
  • Asigurarea noului mobilier sau completarea celui existent