Tenant Representation is our business

Consultanţă de proiect & Management

Oferim consultanţă de proiect la conducerea proiectului inclusiv serviciile arhitectului, gestionarea cheltuielilor,consultanţă în construcţii şi gestionareaconstrucţiei interiorului. În cadrul colaborării standart livrăm management de proiect, pe care-l oferim în acelaşi timp pe această cale independent.

Consultanţă la proiecte

 • Consultanţă strategică pentru posibila utilizarea şi optimizare a spaţiilor
 • Alegerea şi asigurarea serviciilor arhitectului
 • Due diligence tehnic a clădirii/interiorului
 • Propunerea unei soluţii tehnice avantajoase
 • Calculul investiţiilor de capital ia tuturor intrărilor

Conducerea proiectului


Realizarea din partea chiriaşului

 • Alegerea prin concurs alucrărilor de construcţie
 • Fixarea prin contract a lucrării
 • Controlul aisgurării de permisuri obligatorii
 • Conducerea planicării construcţiei
 • Controlul tehnic al investorului
 • Zilele de control pentru evaluarea progresului construcţiei
 • Predarea construcţiei şi rezolvarea lucrurilor neterminate şi a reclamaţiilor

Realizarea din partea proprietarului

 • Control ul concursului pentru directorul general
 • Monitoring al lucrărilor de construcţie
 • Control al planificării construcţiei
 • Controlul tehnic al beneficiarului
 • Zilele de control pentru evaluarea progresului construcţiei
 • Predarea construcţiei şi rezolvarea lucrurilor neterminate şi a reclamaţiilor