Tenant Representation is our business

Renovara/Construcţia interiorului

Independent oferm consultanţă tehnică şi asigurarea reconstrucţiei sau renovării spaţiilor existente şi, deasemenea, construcţia de interioare noi. Asigurăm minimalizaea investiţiilor necesare şi maximalizarea contribuţiei pentru capitalul investit.

  • Consultanţă strategică pentru posibila optimzare a spaţiului
  • Propuneri de soluţionare a dispoziţie
  • Asigurarea soluţiei lapreţ convenabil cu ajurtorul arhitectului de interior
  • Calculul investiţiilor în construcţie combinate cu modificarea spaţiilor
  • Negocierea acordului comercial de soluţionare optimă cu persoana care închiriază
  • Fixarea contractuală a acordului comercial şi tehnic
  • Realizarea modiuficărilor în construcţie