Tenant Representation is our business

Extinderea/reducerea spaţiului

În cazul necesităţii obligatorii a extinderii sau reducerii spaţiiilor dumnneavoastră înn cadrul clădirii actuale, asigurăm atât negocierea soluţionării comerciale cât şi tehnice cu proprietarul, fixăm acordul prin contract şi asigurăm modificările de construcţie.

  • Consultanţă strategică privind posibila utilizare a spaţiilor
  • Propunerea de soluţii de dispoziţie
  • Asigurarea unor soluţii eficiente ca preţ cu ajutorul arhitectului de interior
  • Calculul investiţiilor în construcţii combinate cu modificarea spaţiilor
  • Negocierea acordului comercial de soluţionare optimă cu proprietarul
  • Fixarea contractuală a acordului comercial şi tehnic
  • Realizarea reparaţiilor de construcţii
  • Dotarea spaţiilor